Petr Třešňák

předseda spolku

 

Petr je předseda spolku, novinář a otec dvanáctileté dívky trpící poruchou autistického spektra.

Ve spolku se stará hlavně o osvětu, spolu s malým týmem filmařů natáčí dokuseriál upozorňující na situaci rodin s těžkým postižením. Věnuje se též advokacii, působí v pracovních skupinách na ministerstvech a snaží se prosazovat změnu fungování a financování sociálních služeb ve vztahu ke klientům s autismem.

Petra Třešňáková

místopředsedkyně spolku

 

Petra je místopředsedkyně spolku, profesí psychoterapeutka a také matka dvanáctileté dívky trpící poruchou autistického spektra. Byla původní iniciátorkou vzniku filmu Děti úplňku.

Zajímá jí hlavně téma kvality sociálních služeb a terapie lidí s PAS. V současné době připravuje pilotní projekt respitní pěstounské služby, který propojí rodiny s dětmi s PAS s běžnými rodinami a nabídne jim tak odlehčení v náročné situaci.

Veronika Žáčková

výkonná ředitelka

 

Veronika je výkonnou ředitelkou spolku.

Dlouhodobě se pohybuje ve světě neziskového sektoru, kde se zabývá především personalistikou dobrovolníků a jejich vzděláváním. S Dětmi úplňku se dala dohromady na jaře 2017, shodou okolností a náhod po návratu z mateřské dovolené. Od podzimu se stará o spolek po organizační a administrativní stránce na pozici výkonné ředitelky.

Michal Rozehnal

finance & advokacie

 

Michal vystudoval mezinárodní obchod a firemní finance, pracuje ve společnosti REPORTING.CZ. V minulosti několik let působil v neziskovém sektoru, mj. v roli fundraisera.

Vedle vedení společnosti se věnuje rodině, sportu a muzice. Společně s manželkou vychovává 5 kluků, jedním z nichž je nízkofunkční autista Míša.

Do činnosti spolku se zapojil po odvysílání celovečerního filmu. Společně s ostatními se aktivně snaží podle svých možností o zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin.

Markéta Křečková

analytička

 

Markéta je analytičkou, připravuje studii současné situace dostupnosti služeb v ČR.

Díky lidem s PAS můžeme odhalit míru společenské solidarity. Markéta chce patřit mezi tu část společnosti, která je této solidarity schopna a dokáže si takového daru od lidí s PAS vážit.

Absolvovala studium sociální práce, dokončuje obor řízení a supervize v sociálních a zdravotních službách. Dlouhodobě pracuje v sociálních službách. Mimo to se věnuje grafice, ilustracím a ve volném čase chodí na procházky se svojí fenkou Čendou.

Martin Šimáček

analytik

 

Martin je analytikem spolku, analyzuje systémy sociálních služeb v Evropě.

Je přesvědčený o tom, že nedostatek služeb pro děti a dospělé s PAS a jejich pečující je selháním veřejných politik, které je nutné systémově napravit.

Jenda Žáček

komunikace & rozvoj

 

Jenda je lektor a konzultant v oblasti strategické komunikace a strategie organizací. Konzultuje projekty i komunikační strategie, facilituje, pomáhá se strategickým plánováním a rozvojem, spolupracuje s různými organizacemi, neziskem, drobnými podnikateli i politiky. Vedle médií, PR a marketingu se zabývá komunikačními a mediálními studii. Jako Publishing Editor vede magazín Aspen.Review, který na začátku roku 2017 redesignoval. Dříve působil jako šéf komunikace a tiskový mluvčí skautů, později Ministerstva zemědělství, Strany zelených a Aspen Institute Central Europe.

Jenda pomáhá Dětem úplňku od podzimu 2017 se strategií, rozvojem a komunikací – má na starosti komunikaci s veřejností, s médii i sociální sítě.