Přinášíme do Česka Homesharing!
– sdílenou péči o děti s autismem

Homesharing je to osvědčená cesta, jak pomoci rodičům pečujícím o děti se zdravotním postižením. Know-how jsme získali na stáži v Irsku a realizací prepolitního projektu Homesharing se třemi rodinami. Protože se tento typ pomoci osvědčil, zahajujeme další etapu, ve které do Homesharingu zapojíme rodin deset. Spustili jsme také nový web věnovaný Homesharingu.

Hostitelská rodina, či jednotlivec si bere pravidelně dítě do péče na domluvenou dobu. Společné tráví čas, uvaří si oběd, hrají si. Večer pak odvezou dítě zpět za jeho rodinou. Dítě získává nové sociální kontakty a dovednosti. Rodiče zatím mají možnost vydechnout a nabrat síly pro každodenní náročný provoz, dojít si k lékaři, na úřady, věnovat se sourozencům dítěte. Děti úplňku, realizátor projektu, fungují jako zprostředkovatel: pomáháme s hledáním vhodných hostitelů, poskytujeme potřebné metodické zázemí, odborné vedení a supervizi.

 

Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje,“

– Kateřina Klugová, hostitelka v Homesharingu

 
 
 

Proč se stát hostitelem?

Homesharing dává příležitost setkat se s člověkem, který se vymyká běžnému očekávání – to umožňuje vidět svět jinýma očima, posiluje naši schopnost soucitu, trpělivosti, tolerance a vzájemné spolupráce. Posiluje vnitřní integritu a kreativitu. Zkušenost s pečováním nás může posunout v zážitek nového propojení s okolním světem, pocit smyslu a radosti.

Chci vědět víc o Homesharingu.

Chci přijít na nezávaznou informační schůzku.

Homesharing se mi líbí a chci ho podpořit finančním darem.

Myšlenka sdílené péče mě zaujala a chci se podívat na videa o Homesharingu.


Právě hledáme nové hostitele pro děti s autismem a mentálním hendikepem.

Máte-li chuť pomáhat a trochu volného času, přijďte na nezávaznou informační chůzku – Homesharingový večer – kde se dozvíte víc:

Za podporu projektu Homesharing děkujeme

Generální partner:

Nadační fond Abakus

Partneři:

loga partneru Homesharingu: Adastra, mhmp, mpsv, Stredocesky kraj
Logo organozace Lumos, ktera podporila Homesharing