Přinášíme do Česka službu Homesharing!
– sdílenou péči o děti s autismem

Připojte se do pilotování v zahraničí velmi populární služby Homesharingu – sdílené péče o děti s autismem. Homesharing je podpůrná služba pro rodiny a děti s poruchou autistického spektra, která pomáhá dětem se přirozeným a citlivým způsobem adaptovat se na kontakt s okolním světem. V rámci pilotního projektu v Praze a Středočeském kraji ověřujeme a nastavujeme parametry zavedení sdílené komunitní péče, do které zapojíme omezený počet rodin.

Rozhodli jsme se rozvíjet Homesharing i v českém prostředí, aby našel podporu i u státu a rozvíjel tak komunitní formu přístupu k lidem s handicapem. Zveřejňujeme proto příklady dobré praxe a podrobnou metodiku, aby ji mohli využívat organizace po celém Česku.

 

 

Co je to Homesharing?

Rodině a dítěti s PAS+ pomáhá jiná rodina nebo spřátelená teta či strejda (tzv. hostitelé) – dobře vybraní a zdravě motivovaní lidé, s nimiž se postupně seznámí a sblíží. Hostitelé jsou vedeni odborníky na speciální komunikaci a zvládání zátěžových situací – přípravou, která je podložena zkušenostmi z irského Homesharingu a přípravy pěstounů v ČR (model PRIDE).

Proškolení hostitelé se s naší pomocí postupně seznámí s dítětem a jeho rodinou. Opírají se také o plán podpory, který je smluvně ukotven. Dítě pak u své hostitelské rodiny pravidelně tráví předem domluvený čas: pár hodin týdně, víkend či týden. Prostředí hostitelů se pro dítě stává známým a bezpečným místem, kde se cítí dobře a může díky individuální péči a přístupu hostitelů naplňovat své potřeby i mimo svou rodinu. Rodiče zatím mají možnost vydechnout a nabrat síly pro každodenní náročný provoz.

Nabídnout svůj čas, lásku a přijetí dětem a lidem s PAS je velkou výzvou, která nás ale může naučit, že svět je mnohem barevnější, než se na první pohled zdá.

– Veronika Kašparová, sociální pedagožka, asistentka u dětí s PAS

Homesharing probíhá v klidu a bezpečně za účasti zprostředkovatele, v tomto případě Dětí úplňku, který pomáhá s hledáním vhodných hostitelů a poskytuje potřebné metodické zázemí: pomáhá vzájemnému seznamování a věnuje se přípravě hostitelské rodiny na základě poznání potřeb konkrétního dítěte.

 

Homesharing přináší odpočinek i radost

Homesharing přináší dítěti přirozené a bezpečné sociální vazby, které jsou pro jeho budoucnost důležité. Rodičům přináší tolik potřebnou chvíli odpočinku a času pro sebe, kdy mohou načerpat nové síly.

  • Odlehčuje rodině s dítětem se specifickými potřebami.
  • Předchází sociálnímu vyloučení celé rodiny.
  • Rozšiřuje sociální kontakty a vztahy dítěte.
  • Integruje lidi se specifickými potřebami do společnosti.
  • Podporuje zdravou separaci dítěte se specifickými potřebami.
  • Předchází patologizaci vztahů v rodině.

Děti s autismem nám ukazují úplně jiný pohled na svět. Ukazují nám krásu každodenního bytí v přítomnosti i nástrahy, které s sebou dnešní hektická doba nese. Baví mě se od nich učit jiný přístup k životu. Každý okamžik s nimi je pro mě nezapomenutelný, a neuvěřitelně přínosný i přes občasnou náročnost. Jsou mi velikými učiteli a já jim za to moc děkuji.

– Jana Vlasáková, asistentka u dětí s PAS, terapeutka

Proč se stát hostitelskou rodinou?

Homesharing dává příležitost setkat se s člověkem, který se vymyká běžnému očekávání – to umožňuje vidět svět jinýma očima, posiluje naši schopnost soucitu, trpělivosti, tolerance a vzájemné spolupráce. Posiluje vnitřní integritu a kreativitu. Zkušenost s pečováním nás může posunout v zážitek nového propojení s okolním světem, pocit smyslu a radosti.

Rodině pak umožňuje mít společný zájem, nové podněty či spolu něco nového prožít a přenášet tak získané poznatky do vlastních vztahů.

Kdo může být hostitel

  • Plnoletá, trestně bezúhonná osoba, pár nebo rodina s dobrým zdravotním a psychickým stavem.
  • Osoba s pozitivním vztahem k lidem se zdravotním postižením, s empatií a chutí získávat nové zkušenosti.
  • Člověk s volnými časovými kapacitami, ochotný vytvořit si vztah s dítětem s nízkofunkčním autismem.

Chci se zapojit

 

Pilotní projekt Homesharing realizují Petra, Veronika a Jana z Dětí úplňku, s laskavou podporou Nadačního fondu Avast. Děkujeme!

 

 

 

 

 

Pokud nemůžete či nechcete pečovat, podpořte prosím naši činnost. Díky finanční podpoře můžeme usilovat o systémovou změnu sociálních služeb nebo inspiraci metodami ze zahraničí, jako je Homesharing. Děkujeme!