Petr Třešňák

předseda spolku

Petr je předseda spolku, novinář a otec třináctileté dívky trpící poruchou autistického spektra.

Ve spolku se stará hlavně o osvětu a advokacii. Snaží se prosazovat změnu fungování a financování sociálních služeb ve vztahu ke klientům s autismem a dalším zdravotním postižením spojeným s vysokými nároky na péči.

Petra Třešňáková

místopředsedkyně spolku

Petra je místopředsedkyně spolku vedoucí pilotního projektu Homesharing, profesí psychoterapeutka a také matka dvanáctileté dívky trpící poruchou autistického spektra. Byla původní iniciátorkou vzniku filmu Děti úplňku.

Zajímá jí hlavně téma kvality sociálních služeb a terapie lidí s PAS. V současné době připravuje pilotní projekt respitní pěstounské služby, který propojí rodiny s dětmi s PAS s běžnými rodinami a nabídne jim tak odlehčení v náročné situaci.

Veronika Žáčková

výkonná ředitelka

Veronika je výkonnou ředitelkou spolku.

Dlouhodobě se pohybuje ve světě neziskového sektoru, kde se zabývá především personalistikou dobrovolníků a jejich vzděláváním. S Dětmi úplňku se dala dohromady na jaře 2017, shodou okolností a náhod po návratu z mateřské dovolené. Od podzimu se stará o spolek po organizační a administrativní stránce na pozici výkonné ředitelky.

Michal Rozehnal

finance & advokacie

Michal vystudoval mezinárodní obchod a firemní finance, pracuje ve společnosti REPORTING.CZ. V minulosti několik let působil v neziskovém sektoru, mj. v roli fundraisera.

Vedle vedení společnosti se věnuje rodině, sportu a muzice. Společně s manželkou vychovává 5 kluků, jedním z nichž je nízkofunkční autista Míša.

Do činnosti spolku se zapojil po odvysílání celovečerního filmu. Společně s ostatními se aktivně snaží podle svých možností o zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin.

Markéta Křečková

analytička

Markéta je analytičkou, připravuje studii současné situace dostupnosti služeb v ČR.

Díky lidem s PAS můžeme odhalit míru společenské solidarity. Markéta chce patřit mezi tu část společnosti, která je této solidarity schopna a dokáže si takového daru od lidí s PAS vážit.

Absolvovala studium sociální práce, dokončuje obor řízení a supervize v sociálních a zdravotních službách. Dlouhodobě pracuje v sociálních službách. Mimo to se věnuje grafice, ilustracím a ve volném čase chodí na procházky se svojí fenkou Čendou.

Martin Šimáček

analytik

Martin je analytikem spolku, analyzuje systémy sociálních služeb v Evropě.

Je přesvědčený o tom, že nedostatek služeb pro děti a dospělé s PAS a jejich pečující je selháním veřejných politik, které je nutné systémově napravit.

Jenda Žáček

komunikace & rozvoj

Jenda je lektor a konzultant v oblasti strategické komunikace a strategie organizací. Konzultuje projekty i komunikační strategie, facilituje, pomáhá se strategickým plánováním a rozvojem, spolupracuje s různými organizacemi, neziskem, drobnými podnikateli i politiky. Vedle médií, PR a marketingu se zabývá komunikačními a mediálními studii. Jako Publishing Editor vede magazín Aspen.Review, který na začátku roku 2017 redesignoval. Dříve působil jako šéf komunikace a tiskový mluvčí skautů, později Ministerstva zemědělství, Strany zelených a Aspen Institute Central Europe.

Jenda pomáhá Dětem úplňku od podzimu 2017 se strategií, rozvojem a komunikací – má na starosti komunikaci s veřejností, s médii i sociální sítě.

Veronika Kašparová

Odborná asistentka projektu Homesharing

Vystudovala jsem sociální pedagogiku. Během studií jsem pracovala jako asistentka pedagoga u dětí s ADHD, poruchami učení a chování. Věnuji se dětem s autismem jako osobní asistentka a v rámci projektu Homesharing se starám o hostitele. Ve volném čase se věnuji dětem a mladým lidem ve skautu.

Jana Vlasáková

Odborná asistentka projektu Homesharing

Vystudovala sociální práci. Během studia psychologie si chtěla prohloubit několikaletou praxi s dětskou klientelou. Zavítala do oblasti autismu, který si ohromil. V této oblasti působí šest let, prohlubuje svou praxi v různých oblastech. Jako asistentka pedagoga, osobní asistentka, terapeutka pod supervizí. Absolvovala kurz RBT v rámci vzdělávacího systému Aplikované behaviorální analýzy. Několika rodinám dětí s PAS pravidelně či nárazově poskytuje víkendové, či delší hlídání dítěte s PAS.

Klára Šrůtková

Odborná asistentka projektu Homesharing

“Po praxi ve zdravotnictví a speciální pedagogice přichází oblast sociální. Rodiny dětí s autismem jsou potřebné pro svou izolovanost a vyřazenost ze společnosti. Proto vidím smysl v provázení rodin a hledaní různých forem podpory. Homesharing je jednou z nich.”

Petra Mertinová

Péče o dárce

Překladatelka, redaktorka, korektorka, ale hlavně máma. Před třinácti lety ji osud zavál z role odbornice na jazyky a literaturu skandinávských zemí do země dětí úplňku. Od té doby se stará o syna Matěje, který má vzácnou poruchu MECP2 duplikace, a stala se laickou expertkou na různé oblasti spojené s autismem a jinými postiženími. S mužem vychovává v sešívané rodině další čtyři zdravé děti.